SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS HISTORY SC WITHOUT PH PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 1 SC23000491 PRIYANKA SAHA SC N 88 369 92.25
2 2 SC23000567 SALONI KUMARI SAHA SC N 84 363 90.75
3 3 SC23000568 SALONI KUMARI SAHA SC N 84 363 90.75
4 4 SC23000514 SALONI KUMARI SAHA SC N 84 356 87.25
5 5 SC23006316 DEEP BISWAS SC N 96 345 86.25
6 6 SC23005314 PRABHASH RAJBANSHI SC N 84 341 85.25
7 7 SC23001775 SANDEEP MANDAL SC N 88 338 84.50
8 8 SC23001915 RAHUL MANDAL SC N 85 329 82.25
9 9 SC23005581 CHANDAN CHOWDHURY SC N 82 322 80.50
10 10 SC23000396 CHUMKI DAS SC N 68 320 79.25
11 11 SC23000397 CHUMKI DAS SC N 68 320 79.25
12 12 SC23000589 GOKUL DAS SC N 80 315 78.75
13 13 SC23005749 SUDIPTA MANDAL SC N 80 315 78.50
14 14 SC23002553 RAM MANDAL SC N 80 311 77.75
15 15 SC23000340 ANTARA SAHA SC N 75 229 76.00
16 16 SC23002990 ANANDA CHOWDHURY SC N 76 303 75.75
17 17 SC23002405 KARTIK CHOWDHURY SC N 86 301 75.25
18 18 SC23000235 PROTIK MAHALDAR SC N 75 300 75.00
19 19 SC23001958 RAHUL SARKAR SC N 0 299 74.75
20 20 SC23001911 RAJDWIP MANDAL SC N 67 300 74.00
21 21 SC23000433 UMASHANKAR MANDAL SC N 77 291 72.75
22 22 SC23003410 RIYA SARKAR SC N 74 282 70.50
23 23 SC23000373 BIBEK DAS SC N 70 281 70.25
24 24 SC23000052 AMIT MANDAL SC N 74 213 69.75
25 25 SC23001749 DEBRAJ SAHA SC N 60 268 67.00
26 26 SC23001711 SUROJIT SAHA SC N 54 284 67.00
27 27 SC23000903 RUBI MANDAL SC N 0 266 66.50
28 28 SC23002073 PAYEL RABIDAS SC N 53 272 66.00
29 29 SC23005554 RINTU MANDAL SC N 57 259 64.75
30 30 SC23005011 RAJARSHI KARMAKAR SC N 0 258 64.50
31 31 SC23003256 UJJWAL MANDAL SC N 67 257 64.25
32 32 SC23003536 PRITI DAS SC N 63 259 64.00
33 33 SC23001968 BISWAJET MANDAL SC N 0 255 63.75
34 34 SC23005280 SIULI MAJHI SC N 70 251 62.75
35 35 SC23004295 PIYA DAS SC N 60 249 62.25
36 36 SC23000879 PABAN MAHALDAR SC N 62 247 61.75
37 37 SC23000048 DIPANKAR MANDAL SC N 52 183 60.50
38 38 SC23000233 ANKIT SAHA SC N 64 239 59.75
39 39 SC23002185 HEMKANTA MANDAL SC N 60 236 59.00
40 40 SC23000058 SWARAJIT RAJAK SC N 56 174 57.50
41 41 SC23004081 DOYEL MANDAL SC N 56 229 57.25
42 42 SC23003541 ASIT MANDAL SC N 50 228 56.75
43 43 SC23004581 NISHA CHOWDHURY SC N 57 228 56.25
44 44 SC23004144 BIBEK MANDAL SC N 56 224 56.00
45 45 SC23003176 LIPI ROY SC N 64 223 55.75
46 46 SC23003554 CHIRANJIT DAS SC N 51 222 55.50
47 47 SC23003505 TOTON MANDAL SC N 48 224 55.25
48 48 SC23004596 DIPAK SAHANI SC N 45 231 55.25
49 49 SC23000062 RABI ROY SC N 58 160 54.50
50 50 SC23001246 SAYANI DAS SC N 51 217 54.25
51 51 SC23000913 MANASHI MAHALDAR SC N 44 215 53.75
52 52 SC23001912 PRASENJIT SARKAR SC N 45 220 53.25
53 53 SC23002535 KAJAL HALDAR SC N 44 220 53.25
54 54 SC23001078 RANI DAS SC N 50 212 53.00
55 55 SC23001898 HIRANMAY MANDAL SC N 54 211 52.75
56 56 SC23003790 SUBHANKAR SAHA SC N 53 210 52.50
57 57 SC23001908 RIYA DAS SC N 48 213 52.50
58 58 SC23000513 BIBEK RABIDAS SC N 60 209 52.25
59 59 SC23006152 PRABITRA BISWAS SC N 52 207 51.75
60 60 SC23003415 PASPA MANDAL SC N 53 200 50.00
61 61 SC23000792 SARAT RABIDAS SC N 44 200 49.75
62 62 SC23003750 BISHWAJIT RABIDAS SC N 0 197 49.25
63 63 SC23003751 BISHWAJIT RABIDAS SC N 0 197 49.25
64 64 SC23003752 BISHWAJIT RABIDAS SC N 0 197 49.25
65 65 SC23001151 ANIMA MANDAL SC N 50 195 48.75
66 66 SC23000243 RANJIT CHOWDHURY SC N 40 144 46.00
67 67 SC23000926 UDITA DAS SC N 47 183 45.75
68 68 SC23004961 SIMA MANDAL SC N 44 178 44.50
69 69 SC23001813 MUSKAN MANDAL SC N 42 180 44.50
70 70 SC23002661 JHANTU DAS SC N 44 176 44.00
71 71 SC23000941 KAJAL MAHALDAR SC N 44 176 44.00
72 72 SC23003417 JAYASHREE MANDAL SC N 43 172 43.00