SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS ENGLISH OBC-B ALL PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 SC20005589 AKASH YADAV OBC-B N 87 469 92.67
2 2 SC20004744 BILASH PAUL OBC-B N 86 467 92.17
3 3 SC20004337 KUSHAL GHOSH OBC-B N 93 451 90.67
4 4 SC20003765 DIPANKAR KARMAKAR OBC-B N 88 455 90.50
5 5 SC20003838 KHOKON MANDAL OBC-B N 90 450 90.00
6 6 SC20001181 SUDEEP SHANKHARY OBC-B N 94 438 88.67
7 7 SC20004940 BIKASH GHOSH OBC-B N 91 429 86.67
8 8 SC20003245 LAXMI CHOWDHURY OBC-B N 90 427 86.17
9 9 SC20005511 KRISHNENDU GHOSH OBC-B N 77 436 85.50
10 10 SC20005497 TIASA SARKAR OBC-B N 68 443 85.17
11 11 SC20002790 DIPANKAR PRAMANIK OBC-B N 82 423 84.17
12 12 SC20005005 SAMAR SAHA OBC-B N 80 422 83.67
13 13 SC20003493 SHREYA DATTA OBC-B N 75 422 82.83
14 14 SC20001549 SUSMITA MANDAL OBC-B N 84 407 81.83
15 15 SC20000928 DEBMITRA SAHA OBC-B N 84 405 81.50
16 16 SC20003198 ANIMESH TARAFDAR OBC-B N 81 405 81.00
17 17 SC20001782 SARASWATI GHOSH OBC-B N 70 416 81.00
18 18 SC20001578 ANAMIKA KARMAKAR OBC-B N 84 401 80.83
19 19 SC20004025 RUKSANA SULTANA OBC-B N 76 403 79.83
20 20 SC20004608 PARITOSH GHOSH OBC-B Y 72 405 79.50
21 21 SC20000866 MANOJIT SAHA OBC-B N 81 395 79.33
22 22 SC20003587 MONIKA MANDAL OBC-B N 68 406 79.00
23 23 SC20001609 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 70 403 78.83
24 24 SC20001610 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 70 403 78.83
25 25 SC20001611 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 70 403 78.83
26 26 SC20001612 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 70 403 78.83
27 27 SC20001613 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 70 403 78.83
28 28 SC20003354 KUNTAL MANDAL OBC-B N 80 387 77.83
29 29 SC20001371 RINTU SHIL OBC-B N 70 396 77.67
30 30 SC20004701 CHINMOY SAHA OBC-B N 82 381 77.17
31 31 SC20004676 SOUMALYA MANDAL OBC-B N 73 382 75.83
32 32 SC20004265 RUPA MANDAL OBC-B N 70 357 71.17
33 33 SC20001358 POULAMI SARKAR OBC-B N 70 354 70.67
34 34 SC20000570 PRIYA GHOSH OBC-B N 70 352 70.33
35 35 SC20002350 SOMA SAHA OBC-B N 64 351 69.17
36 36 SC20004142 SOMA SAHA OBC-B N 64 351 69.17
37 37 SC20003683 SOMA SAHA OBC-B Y 64 351 69.17
38 38 SC20003683 SOMA SAHA OBC-B Y 64 351 69.17
39 39 SC20003690 SOMA SAHA OBC-B N 64 351 69.17
40 40 SC20002084 ARBAJ ALI OBC-B N 86 360 66.90
41 41 SC20004485 ANKITA MANDAL OBC-B N 86 351 65.55
42 42 SC20004088 SUSMITA CHOWDHURY OBC-B N 60 333 62.23
43 43 SC20003110 KARTIK BHADRA OBC-B N 50 302 58.67
44 44 SC20005411 DIP SAHA OBC-B N 64 279 57.17
45 45 SC20000487 SUKLA MONDAL OBC-B N 50 288 53.52