SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS GEOGRAPHY SC ALL PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 SC20004670 MAHADEB SAHA SC N 97 473 95.00
2 2 SC20003227 SANJOY RABIDAS SC N 93 451 90.67
3 3 SC20005051 RITUPARNA MANDAL SC N 95 448 90.50
4 4 SC20004327 BIKRAM SARKAR SC N 93 450 90.50
5 5 SC20000860 SUBRATA SARKAR SC N 92 445 89.50
6 6 SC20005914 SANJANA PASMAN SC N 92 443 89.17
7 7 SC20001112 SHIBA MANDAL SC N 96 432 88.00
8 8 SC20000475 ANKITA RAKSHIT SC N 90 438 88.00
9 9 SC20003787 SUPRIYO DAS SC N 92 429 86.83
10 10 SC20004159 PRASANTA MANDAL SC N 91 428 86.50
11 11 SC20002913 KOUSHIK SAHA SC N 92 426 86.33
12 12 SC20003989 DIPANKAR MANDAL SC N 92 423 85.83
13 13 SC20005412 SUVAJIT MANDAL SC N 90 425 85.83
14 14 SC20003724 BHASKAR MANDAL SC N 90 424 85.67
15 15 SC20000975 KIRON SAHA SC N 90 421 85.17
16 16 SC20002559 ASTAM PASMAN SC N 90 417 84.50
17 17 SC20000036 SOUVIK SAHA SC N 91 415 84.33
18 18 SC20004399 HOBI SARKAR SC N 84 422 84.33
19 19 SC20001978 SHAMPA MAJHI SC N 92 405 82.83
20 20 SC20004390 DILIP SARKAR SC N 86 411 82.83
21 21 SC20000739 PRANAB SARKAR SC N 82 409 81.83
22 22 SC20005665 PRIYA SARKAR SC N 85 404 81.50
23 23 SC20005590 BHASKAR MANDAL SC N 91 395 81.00
24 24 SC20004959 SUJAY DAS SC N 85 401 81.00
25 25 SC20005119 RAHUL DAS SC N 83 397 80.00
26 26 SC20003721 PUJAN MAHALDAR SC N 87 392 79.83
27 27 SC20003099 SUREKHA SARKAR SC N 84 395 79.83
28 28 SC20005739 AMAR SARKAR SC N 85 392 79.50
29 29 SC20002029 RUDRA DAS SC N 82 387 78.17
30 30 SC20000609 ADITYA MANDAL SC N 95 425 78.00
31 31 SC20004116 RAJIB DAS SC N 87 379 77.67
32 32 SC20001887 RAJESH KARMAKAR SC N 82 384 77.67
33 33 SC20004704 MAHASHIS MANDAL SC N 82 381 77.17
34 34 SC20004712 MAHASHIS MANDAL SC N 82 381 77.17
35 35 SC20003290 AJOY HALDAR SC N 83 379 77.00
36 36 SC20004412 ANIRBAN SARKAR SC N 84 377 76.83
37 37 SC20005050 AJOY MANDAL SC N 82 376 76.33
38 38 SC20000659 RAHUL DAS SC N 82 373 75.83
39 39 SC20001173 SHANTANU ROY SC N 80 374 75.67
40 40 SC20003144 SWAPAN DAS SC N 82 371 75.50
41 41 SC20001994 AMAN CHOWDHURY SC N 77 372 74.83
42 42 SC20000179 SONALI MANDAL SC N 80 366 74.33
43 43 SC20000679 SUVANKAR DAS SC N 76 366 73.67
44 44 SC20004032 AKASH DAS SC N 76 360 72.67
45 45 SC20003371 SUSANTA MANDALL SC N 77 356 72.17
46 46 SC20003744 PIJUSH MANDAL SC N 76 352 71.33
47 47 SC20001792 RAHUL RAJAK SC N 71 357 71.33
48 48 SC20005074 ISHA MANDAL SC N 72 341 68.83
49 49 SC20004185 MITHUN MANDAL SC N 80 326 67.67
50 50 SC20001095 DEBASHIS MANDAL SC N 70 335 67.50
51 51 SC20005923 SHILA SINGHA SC N 64 292 59.33
52 52 SC20002571 SOMDIP MAJHI SC N 55 288 57.17
53 53 SC20005919 BIKASH MANDAL SC N 50 271 53.50
54 54 SC20004649 RUBANI MANDAL SC N 57 254 51.83