SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS PHILOSOPHY SC WITHOUT PH PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit MarksStatus
1 1 SC23005121 PRIYANKA RABIDAS SC N 91 345 86.25
2 2 SC23002089 SAMI MONDAL SC N 93 325 81.25
3 3 SC23006269 SANJAY MANDAL SC N 0 323 80.75
4 4 SC23001741 ANANTA RAJAK SC N 77 311 77.75
5 5 SC23004101 ANSHUMAN MANDAL SC N 0 310 77.50
6 6 SC23002579 LIJA CHOWDHURY SC N 0 310 77.50
7 7 SC23000412 KOLAPI MANDAL SC N 81 300 75.00
8 8 SC23001958 RAHUL SARKAR SC N 0 299 74.75
9 9 SC23000340 ANTARA SAHA SC N 62 229 72.75
10 10 SC23003930 MUKTA SARKAR SC N 73 290 72.50
11 11 SC23002924 NEWTON MANDAL SC N 63 294 70.50
12 12 SC23002002 LAXMI RABIDAS SC N 70 274 68.50
13 13 SC23001084 GOPAL MANDAL SC N 74 269 67.25
14 14 SC23000404 PRITAM MAHALDAR SC N 80 261 65.25
15 15 SC23005650 SUPI MANDAL SC N 72 260 65.00
16 16 SC23005011 RAJARSHI KARMAKAR SC N 0 258 64.50
17 17 SC23003963 SATYAJIT MANDAL SC N 54 237 58.50
18 18 SC23000233 ANKIT SAHA SC N 50 239 58.00
19 19 SC23003541 ASIT MANDAL SC N 51 228 57.00
20 20 SC23003951 PRITI DAS SC N 55 203 50.75
21 21 SC23003170 SHRABANI SAHA SC N 0 202 50.50
22 22 SC23004107 ARPITA DAS SC N 54 201 50.25
23 23 SC23000046 NILKUMAR MANDAL SC N 43 190 47.50
24 24 SC23001813 MUSKAN MANDAL SC N 51 180 45.00
25 25 SC23002661 JHANTU DAS SC N 44 176 44.00