SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS SANSKRIT OBC-B ALL PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 SC20004337 KUSHAL GHOSH OBC-B N 93 451 90.67
2 2 SC20005497 TIASA SARKAR OBC-B N 98 443 90.17
3 3 SC20001235 DEBASHRI MANDAL OBC-B N 91 432 87.17
4 4 SC20001189 DIPAK PAUL OBC-B N 95 427 87.00
5 5 SC20004151 SOURISH SAHA OBC-B N 87 435 87.00
6 6 SC20002790 DIPANKAR PRAMANIK OBC-B N 87 423 85.00
7 7 SC20003493 SHREYA DATTA OBC-B N 87 422 84.83
8 8 SC20001947 PROCHETA DUTTA OBC-B N 90 408 83.00
9 9 SC20001231 AMIT MANDAL OBC-B N 88 406 82.33
10 10 SC20001549 SUSMITA MANDAL OBC-B N 84 407 81.83
11 11 SC20001609 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 86 403 81.50
12 12 SC20001610 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 86 403 81.50
13 13 SC20001611 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 86 403 81.50
14 14 SC20001612 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 86 403 81.50
15 15 SC20001613 SHIBA PRAMANIK OBC-B N 86 403 81.50
16 16 SC20000928 DEBMITRA SAHA OBC-B N 84 405 81.50
17 17 SC20001578 ANAMIKA KARMAKAR OBC-B N 84 401 80.83
18 18 SC20003863 BISWOJIT SHIL OBC-B N 83 393 79.33
19 19 SC20003864 BISWOJIT SHIL OBC-B N 83 393 79.33
20 20 SC20003865 BISWOJIT SHIL OBC-B N 83 393 79.33
21 21 SC20000866 MANOJIT SAHA OBC-B N 81 395 79.33
22 22 SC20005612 SUPRIYA SAHA OBC-B N 83 383 77.67
23 23 SC20002245 SUMAN SHIL OBC-B N 80 382 77.00
24 24 SC20002580 RIMA MANDAL OBC-B N 80 371 75.17
25 25 SC20003601 SUSHMITA MANDAL OBC-B N 77 347 70.67
26 26 SC20000305 MAUMITA GHOSH OBC-B N 77 339 69.33
27 27 SC20002257 DIPANKAR THOKDAR OBC-B N 75 339 69.00
28 28 SC20000286 PIU GHOSH OBC-B N 77 334 68.50
29 29 SC20004122 RIYA GHOSH OBC-B N 75 336 68.50
30 30 SC20000074 KAJAL MANDAL OBC-B N 73 337 68.33
31 31 SC20000269 SATHI GHOSH OBC-B N 76 329 67.50
32 32 SC20000270 SATHI GHOSH OBC-B N 76 329 67.50
33 33 SC20000271 SATHI GHOSH OBC-B N 76 329 67.50
34 34 SC20002064 APARNA SARKAR OBC-B N 71 333 67.33
35 35 SC20003240 SOUMITRA NARAYAN THOKDAR OBC-B N 0 395 65.83
36 36 SC20000304 RAJESWARI PAUL OBC-B N 72 318 65.00
37 37 SC20005006 ARPITA MANDAL OBC-B N 70 362 64.80
38 38 SC20005028 ARPITA MANDAL OBC-B N 70 362 64.80
39 39 SC20000415 ROHIT PRAMANIK OBC-B N 71 311 63.67
40 40 SC20003440 UMA SAHA OBC-B Y 66 302 61.33
41 41 SC20003110 KARTIK BHADRA OBC-B N 63 302 60.83
42 42 SC20001450 ADITYA SAHA OBC-B N 0 330 55.00
43 43 SC20003427 SIMI SAHA OBC-B N 55 263 53.00
44 44 SC20005652 SACHIN CHANDRA MANDAL OBC-B N 54 252 51.00
45 45 SC20005662 SACHIN CHARAN MANDAL OBC-B N 54 252 51.00
46 46 SC20003969 PRATIK PRAMANIK OBC-B N 56 248 50.67
47 47 SC20005416 PARIMAL GHOSH OBC-B N 56 247 50.50
48 48 SC20005676 SUDIPTA GHOSH OBC-B N 53 250 50.50
49 49 SC20000782 MANGOLI PRAMANIK OBC-B N 51 243 49.00