SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS BENGALI ST WITHOUT PH PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 SC21002642 ANIMA ORAON ST N 73 358 71.83
2 2 SC21005924 BHARAT MANDAL ST N 76 395 70.65
3 3 SC21002536 SANGITA MUNDA ST N 70 352 70.33
4 4 SC21006828 KAYEMA KHATUN ST N 70 347 69.50
5 5 SC21000051 ANJANA MANDAL ST N 65 327 65.33
6 6 SC21002809 SUKANTA ORAON ST N 63 328 65.17
7 7 SC21000084 PRIYANKA MANDAL ST N 63 317 63.33
8 8 SC21005498 BARUN MANDAL ST N 63 315 63.00
9 9 SC21008451 SIDDHARTHA MANDAL ST N 62 311 62.17
10 10 SC21003044 BAPI MANDAL ST N 60 311 61.83
11 11 SC21005396 MUKESH MANDAL ST N 61 348 61.35
12 12 SC21006322 SUMITRA MARDI ST N 60 307 61.17
13 13 SC21002133 NISHI MANDAL ST N 63 301 60.67
14 14 SC21007286 ANAMIKA MANDAL ST N 61 303 60.67
15 15 SC21006315 SUNITA MURMU ST N 58 306 60.67
16 16 SC21007700 RIMA ORAON ST N 61 298 59.83
17 17 SC21001839 PAYEL MANDAL ST N 54 303 59.50
18 18 SC21001007 SOURAV KARMAKAR ST N 60 292 58.67
19 19 SC21003670 DEBASISH MANDAL ST N 61 283 57.33
20 20 SC21004805 JITEN TUDU ST N 60 282 57.00
21 21 SC21001793 RITUPARNA MANDAL ST N 54 281 55.83
22 22 SC21007109 RANI KISKU ST N 53 273 54.33
23 23 SC21004847 ASTAMI MANDAL ST N 52 268 53.33
24 24 SC21006563 PARBOTI HANSDA ST N 47 271 53.00
25 25 SC21000646 BINITA MANDAL ST N 51 256 51.17
26 26 SC21001350 ANKIT MANDAL ST N 50 255 50.83
27 27 SC21003033 SUSHIL MANDAL ST N 48 250 49.67
28 28 SC21003034 SUSHIL MANDAL ST N 48 250 49.67