SAMSI COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST
 B.A HONOURS GEOGRAPHY SC WITHOUT PH PROVISIONAL MERIT LIST
Name          
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit MarksStatus
1 1 SC21001113 ARATRIKA DAS SC N 88 432 86.67
2 2 SC21004753 PRIYANKA SAHA SC N 88 422 85.00
3 3 SC21007926 BRITHI SAHA SC N 91 418 84.83
4 4 SC21002639 PARTHA PRATIM SARKAR SC N 88 419 84.50
5 5 SC21004537 SUBHAM DAS SC N 90 443 84.39
6 6 SC21005433 SUSMITA DAS SC N 86 417 83.83
7 7 SC21004996 DEBARTHA SARKAR SC N 86 416 83.67
8 8 SC21007151 TRITI MANDAL SC N 84 415 83.17
9 9 SC21001994 SULATA MANDAL SC N 86 412 83.00
10 10 SC21005890 KOUSHIK RAJBANSHI SC N 84 410 82.33
11 11 SC21009517 FEKAN MANDAL SC N 84 408 82.00
12 12 SC21000247 RACHANA SARKAR SC N 86 401 81.17
13 13 SC21001699 ISITA DAS SC N 81 402 80.50
14 14 SC21003215 RAM BABU PRASAD SC N 86 394 80.00
15 15 SC21003831 PRIYANKA SARKAR SC N 83 396 79.83
16 16 SC21008609 PINKU MANDAL SC N 81 395 79.33
17 17 SC21007780 SOUVAGYA ROY SC N 81 393 79.00
18 18 SC21004172 ALOKJYOTI DAS SC N 80 393 78.83
19 19 SC21004335 BIPATI SARKAR SC N 81 391 78.67
20 20 SC21000872 CHHOTU RAJAK SC N 80 390 78.33
21 21 SC21008131 ROHAN DAS SC N 82 384 77.67
22 22 SC21003570 LITON MANDAL SC N 85 379 77.33
23 23 SC21004651 DEBJYOTI SAHA SC N 80 384 77.33
24 24 SC21000255 DEEP DAS SC N 80 384 77.33
25 25 SC21002040 MRINAL KANTI MANDAL SC N 80 384 77.33
26 26 SC21006368 SHUBHANKAR MANDAL SC N 80 383 77.17
27 27 SC21006071 MADHUMITA BHAGAT SC N 83 378 76.83
28 28 SC21001609 SHILPA MAJUMDAR SC N 78 378 76.00
29 29 SC21009345 SUNDAR MAHALDAR SC N 82 373 75.83
30 30 SC21001468 TUSAR MANDAL SC N 76 378 75.67
31 31 SC21005713 MOLOY MANDAL SC N 82 390 74.73
32 32 SC21000491 SUBHAJIT SARKAR SC N 77 371 74.67
33 33 SC21005527 SANJAY CHOWDHURY SC N 75 371 74.33
34 34 SC21006839 SUBHASIS SARKAR SC N 78 367 74.17
35 35 SC21002181 TANUSHREE SAHA SC N 77 367 74.00
36 36 SC21001543 PRATAP CHOWDHURY SC N 80 363 73.83
37 37 SC21001754 ASTAMI SARKAR SC N 74 366 73.33
38 38 SC21004618 BIPASHA SARKAR SC N 73 367 73.33
39 39 SC21000676 SANDIPAN RAJAK SC N 76 362 73.00
40 40 SC21002508 SANGHAMITRA DAS SC N 76 360 72.67
41 41 SC21005875 BIKRAM MANDAL SC N 83 375 72.52
42 42 SC21001992 DURBA MANDAL SC N 80 355 72.50
43 43 SC21001504 AJOY MANDAL SC N 78 357 72.50
44 44 SC21005631 BIKI RAJAK SC N 75 360 72.50
45 45 SC21008771 BIKI RAJAK SC N 75 360 72.50
46 46 SC21008367 GAYETRI RABIDAS SC N 75 360 72.50
47 47 SC21009219 BIKRAM DAS SC N 73 361 72.33
48 48 SC21009220 BIKRAM DAS SC N 73 361 72.33
49 49 SC21009221 BIKRAM DAS SC N 73 361 72.33
50 50 SC21001234 CHANDANA MANDAL SC N 75 356 71.83
51 51 SC21006837 PRONOB MANDAL SC N 75 351 71.00
52 52 SC21003813 BEAUTI MANDAL SC N 72 350 70.33
53 53 SC21007272 PALLABI SARKAR SC N 72 348 70.00
54 54 SC21001144 ANKITA MANDAL SC N 74 345 69.83
55 55 SC21000457 ARINDAM MANDAL SC N 71 348 69.83
56 56 SC21004367 TRISHA DAS SC N 74 343 69.50
57 57 SC21000275 MONIKA SARKAR SC N 74 339 68.83
58 58 SC21001094 KOUSHIK SARKAR SC N 72 341 68.83
59 59 SC21001736 KAWSIK KUMAR MANDAL SC N 72 339 68.50
60 60 SC21003850 GOUTAM MANDAL SC N 73 337 68.33
61 61 SC21004646 BIKRAM ROY SC N 72 337 68.17
62 62 SC21001535 SUBHOSHREE SAHA SC N 72 337 68.17
63 63 SC21003662 PURNIMA DAS SC N 72 336 68.00
64 64 SC21008805 PINTU MANDAL SC N 72 333 67.50
65 65 SC21004572 RAMKRISHNA SAHA SC N 71 334 67.50
66 66 SC21005858 TUSHAR MANDAL SC N 70 331 66.83
67 67 SC21005953 JULI MANDAL SC N 70 328 66.33
68 68 SC21000799 SHITAL RABI DAS SC N 70 328 66.33
69 69 SC21007689 RISHAN SAHA SC N 67 331 66.33
70 70 SC21007660 SOMA NUNIA SC N 70 327 66.17
71 71 SC21002401 TARUN NUNIA SC N 70 326 66.00
72 72 SC21002315 PRIYA SAHA SC N 70 325 65.83
73 73 SC21005216 SANJIB MANDAL SC N 70 324 65.67
74 74 SC21007990 TUHIN ROY SC N 66 326 65.33
75 75 SC21000902 SUJIT ROY SC N 71 319 65.00
76 76 SC21003387 SOMIT BALA SC N 70 320 65.00
77 77 SC21009464 APURBA KARMAKAR SC N 60 323 63.83
78 78 SC21000375 ADRITA SARKAR SC N 66 313 63.17
79 79 SC21005640 LITAN MANDAL SC N 67 310 62.83
80 80 SC21005587 JAYRAM SARKAR SC N 66 309 62.50
81 81 SC21006226 BISWAJIT DAS SC N 65 310 62.50
82 82 SC21004955 BUDHADEV DAS SC N 66 307 62.17
83 83 SC21009398 ASIT SARKAR SC N 68 302 61.67
84 84 SC21001320 NEHA SAHA SC N 64 306 61.67
85 85 SC21008560 DIPANKAR CHOWDHURY SC N 64 305 61.50
86 86 SC21002303 BISHAL SARKAR SC N 63 306 61.50
87 87 SC21007886 CHANDAN MAHALDAR SC N 63 303 61.00
88 88 SC21000080 KARNA MANDAL SC N 63 303 61.00
89 89 SC21001026 PRITI MANDAL SC N 60 306 61.00
90 90 SC21006034 MOLOY MANDAL SC N 67 298 60.83
91 91 SC21000259 SUSMITA MANDAL SC N 64 300 60.67
92 92 SC21000941 BHUPATI SAHA SC N 63 300 60.50
93 93 SC21003597 AKASH SARKAR SC N 65 293 59.67
94 94 SC21000467 RAJ MAHALDAR SC N 62 285 57.83
95 95 SC21008850 SOMNATH SARKAR SC N 61 285 57.67
96 96 SC21005313 RAJESH MANDAL SC N 60 280 56.67
97 97 SC21007622 SHILA SINGHA SC N 64 292 56.37
98 98 SC21002775 SAMAR BISWAS SC N 60 276 56.00
99 99 SC21000584 GOURANGA MAJHI SC N 60 273 55.50